گالری صنایع چوبی کمال

گالری صنایع چوبی کمال


تماس با ما

فروشگاه : مازندران – بابل – میدان کشوری – ابتداری کمربندی شرقی – روبروی بوستان ۴

کارگاه : مازندران – بابل – جاده قائمشهر – روبروی علمدار – کارگاه صنایع چوبی کمال

شماره فروشگاه: ۰۱۱۳۲۲۵۹۰۹۰

فکس: ۰۱۱۳۲۲۵۹۸۱۴

مدیریت (سید کریم ملکوتی) : ۰۹۱۱۱۱۱۷۰۱۰

مدیر فروش (علی پایان طبری) : ۰۹۱۱۳۱۴۹۰۳۹